Dezinsekce

Dezinsekce 2018-07-26T11:11:50+00:00

Soubor opatření jejichž cílem je zničení škodlivého či obtížného hmyzu. Z hygienického hlediska mohou přenášet některé významné choroby, či škodit na uskladněných produktech, zařízení apod..

Postup dezinsekce

  • Zjistíme druh hmyzu, intenzitu jeho výskytu a zdroj šíření, dále stupeň napadení, rozsah zamoření,podmínky dalšího rozvoje a šíření škůdců, popř. riziko dalšího ohrožení.

  • Orientaci v možnostech provedení asanačního zásahu, stavu objektu a jeho okolí, technologii výroby, způsobech a délce skladování surovin, způsobech manipulace, balení apod.

  • Stanovíme dobu expozice, doby vyřazení objektu z provozu apod.

  • Navrhneme způsob asanace a technologii jejího provedení a dojednáme podmínky pro úspěšné zajištění prováděných prací

  • Určíme nejvhodnější druh dezinsekčního přípravku (nízká toxicita na okolí) s přihlédnu tím k přirozené a získané rezistenci, druh členovců a jejich vývojových stádií a životních podmínek

  • Provedeme opatření na ochranu surovin a prostředí objektu

  • Osoby jakýmkoliv způsobem zúčasněné při dezinsekčních akcích seznámíme s příslušnými zákonnými ustanoveními a z nich vyplývajícími povinnostmi.

  • Při dezinsekčních akcích s použitím přípravků podléhající nahlašovací povinnosti toto oznámíme příslušným orgánům

Úspěch jednotlivých akcí do značné míry závisí na správné volbě způsobu dezinsekce, popř. na správné kombinaci několika způsobů , proto volte profesionály.

Nabízíme tyto metody dezinsekce:

deratizační nástrahy HUBEX

Komplexní ochranu Vašich objektů s použitím velkokapacitní techniky v objektech živočišné a rostlinné výroby.

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidaci obtížného hmyzu v obydlí , restauracích, hotelech aj. za použití odpovídající malé techniky.

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidaci dřevokazného hmyzu

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinsekce v potravinářském průmyslu, výrobnách a skladech, správních budovách, obchodních střediscích

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidaci obtížného hmyzu formou plynu.

deratizační nástrahy HUBEX

Zpracování harmonogramu DDD (Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce) prací v systému HACCP.