Zbavte se škodlivého a obtížného hmyzu jednou pro vždy. Náš vyškolený personál provede odbornou dezinsekci ve vaší provozovně, domě či bytě. Už nebudete muset dumat nad tím, jak se zbavit molů, štěnic, blech či švábů.

CO JE TO DEZINSEKCE?

Dezinsekce představuje řízené hubení škodlivého či obtížného hmyzu (štěnice, blechy, moli, šváby, mravenci, vosy, komáři, potemníka, pilouse …), který může přenášet choroby či působit škodu na uskladněných produktech a zařízení.

Úspěch dezinsekce do značné míry závisí na správném přístupu a způsobu dezinsekce. Spoléhejte proto na profesionály, kteří určí správný postup či kombinaci jednotlivých postupů.

Postup dezinsekce

  • Na místě určíme druh hmyzu, rozsah zamoření a najdeme zdroj šíření. Poté zvážíme stupeň napadení a zhodnotíme riziko dalšího šíření škůdců.

  • Zvážíme možnosti provedení asanačního zásahu na základě stavu objektu a jeho okolí, technologii výroby, způsobech a délce skladování surovin, způsobech manipulace, balení a dalších faktorů. Na základě toho navrhneme způsob asanace a vhodnou technologii.

  • Stanovíme potřebnou dobu expozice dezinsekčním prostředkům a také dobu, po kterou bude objekt vyřazený z provozu.

  • Určíme nejvhodnější druh dezinsekčního přípravku (nízká toxicita na okolí) s přihlédnutím k přirozené a získané rezistenci, druhu členovců a jejich vývojových stádií a životních podmínek.

  • Provedeme opatření na ochranu surovin a prostředí objektu.

  • Zúčastněné osoby seznámíme s příslušnými zákonnými ustanoveními a z nich vyplývajícími povinnostmi.

  • Dezinsekci s použitím přípravků, které podléhají nahlašovací povinnosti, to oznámíme příslušným orgánům.

Co pro vás můžeme udělat?

deratizační nástrahy HUBEX

Komplexní ochrana objektů živočišné a rostlinné výroby.

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidace hmyzu v obydlích, restauracích, hotelech.

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinsekce ve skladech, správních budovách i obchodních střediscích.

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidace dřevokazného hmyzu

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidace hmyzu plynem.

deratizační nástrahy HUBEX

Zpracování harmonogramu DDD (Deratizace, Dezinsekce, Dezinfekce) prací v systému HACCP.

Kde všude provádíme dezinsekci?

deratizační nástrahy HUBEX

PRAHA

Odborná dezinsekce hmyzu v domovech i komerčních a zemědělských objektech.

deratizační nástrahy HUBEX

SEDLČANY

Odborná dezinsekce hmyzu v domovech i komerčních a zemědělských objektech.

deratizační nástrahy HUBEX

BENEŠOV

Odborná dezinsekce hmyzu v domovech i komerčních a zemědělských objektech.

deratizační nástrahy HUBEX

VOTICE

Odborná dezinsekce hmyzu v domovech i komerčních a zemědělských objektech.

deratizační nástrahy HUBEX

TÁBOR

Odborná dezinsekce hmyzu v domovech i komerčních a zemědělských objektech.

deratizační nástrahy HUBEX

VLAŠIM

Odborná dezinsekce hmyzu v domovech i komerčních a zemědělských objektech.

Dle dohody vás rádi navštívíme všude i mimo vytyčený region.

Partneři: