Dezinfekce

Dezinfekce 2021-05-05T17:50:29+00:00

Komplex opatření směřujících k zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů v prostředí tak, aby nemohly způsobit další šíření nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.

deratizační nástrahy HUBEX

Preventivní dezinfekce

Preventivní dezinfekce má za cíl zabránit vzniku nákazy zlepšovat hygienické a pracovní prostředí a předcházet vzniku tzv.stájové únavy a depresivního růstového faktoru.

deratizační nástrahy HUBEX

Ohnisková dezinfekce

Ohnisková dezinfekce zabraňuje šíření nákaz cíleným zneškodňováním patogenních mikroorganizmů v ohnisku nákazy. Má za cíl přerušit další šíření nákazy.

Provádíme dezinfekci se zaměřením na objekty živočišné výroby

Na základě průzkumných akcí určíme nejvhodnější dezinfekční prostředek s ohledem na původce nákazy, technologii v objektu a použité stavební hmoty. Zároveň se stanovením přípravku určíme i dávku koncentrátu, teplotu a dobu expozice, počet aplikací aj. Vše řešíme ve spolupráci s místní OHES nebo OVS.

Dezinfekci provádíme:

deratizační nástrahy HUBEX

Desinfekci dopravních prostředků

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekci po úmrtí

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidaci plísní

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekci zemědělských provozů (ŽV, bramborárny )

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekce potravinářských provozů

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekce stájí při výskytu respiračních chorob apod.