Udržte svůj domov nebo provozovnu v naprosté čistotě, díky komplexu opatření, která zneškodní choroboplodné i jinak škodlivé mikroorganismy. Cílem je ošetřit prostředí tak, aby se nemohly mikroorganismy dále šířit a způsobovat nakažlivá onemocnění lidí a zvířat.

Co je to dezinfekce?

Dezinfekce je činnost, během které se pomocí chemických a fyzikálních metod ničí škodlivé mikroorganismy, bakterie, viry, houby a plísně. Ty by jinak mohly způsobit nejrůznější alergie a závažná onemocnění. Odborným provedením dezinfekce se zabrání vážným zdravotním problémům a škodám na majetku.

deratizační nástrahy HUBEX

Preventivní dezinfekce

Preventivní prostorová i plošná dezinfekce brání vzniku nákazy a zlepšuje hygienické a pracovní prostředí. Zároveň předchází vzniku tzv. stájové únavy a depresivního růstového faktoru.

deratizační nástrahy HUBEX

Ohnisková dezinfekce

Ohnisková dezinfekce zabraňuje šíření nákazy cíleným zneškodňováním patogenních mikroorganismů přímo v místě nákazy. Jejím cílem je zastavení dalšího šíření nákazy.

DEZINFEKCE SE ZAMĚŘENÍM NA OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY

Na základě průzkumných akcí určí odborně vyškolení pracovníci nejvhodnější dezinfekční prostředek. Ten se vybírá s ohledem na původce nákazy, technologii použitou v objektu a použité stavební hmoty. Společně s výběrem dezinfekčního přípravku se určí i dávka koncentrátu, teplota a doba expozice, počet aplikací a další parametry. Vše řešíme ve spolupráci s místní OHES nebo OVS.

Co pro vás můžeme udělat?

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekce proti Covid-19

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekce zemědělských provozů rostlinné i živočišné výroby

deratizační nástrahy HUBEX

Likvidace plísní

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekce potravinářských a výrobních provozů

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekce obydlí po úmrtí

deratizační nástrahy HUBEX

Dezinfekce dopravních prostředků (osobních i nákladních)

Kde dezinfekci provádíme?

deratizační nástrahy HUBEX

PRAHA

Odborná dezinfekce soukromých i komerčních objektů.

deratizační nástrahy HUBEX

SEDLČANY

Odborná dezinfekce soukromých i komerčních objektů.

deratizační nástrahy HUBEX

BENEŠOV

Odborná dezinfekce soukromých i komerčních objektů.

deratizační nástrahy HUBEX

VOTICE

Odborná dezinfekce soukromých i komerčních objektů.

deratizační nástrahy HUBEX

TÁBOR

Odborná dezinfekce soukromých i komerčních objektů.

deratizační nástrahy HUBEX

VLAŠIM

Odborná dezinfekce soukromých i komerčních objektů.

Dle dohody vás rádi navštívíme všude i mimo vytyčený region.

Partneři: