Služby

Služby 2018-07-24T13:24:12+00:00

Deratizace

Jedná se o komplexní opatření k vyhlazení nebo snížení škodlivých hlodavců. Účelem deratizace mohou být preventivní opatření nebo represivní opatření.

Dezinfekce

Komplex opatření směřujících k zneškodňování choroboplodných (patogenních) nebo jinak škodlivých mikroorganismů v prostředí tak, aby nemohly způsobit další šíření nakažlivých onemocnění lidí a zvířat.

Dezinsekce

Dezinsekce je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí.

Ostatní služby

Mezi ostatní patří vegetace, retardace a ochrana staveb a prevence