Ostatní služby

Ostatní služby 2018-07-24T13:21:58+00:00
deratizační nástrahy HUBEX

Vegetace

Postřik proti nežádoucí vegetaci. Ošetřování zeleně a travních porostů.

deratizační nástrahy HUBEX

Retardace

Ošetření brambor – přípravek inhibuje klíčení hlíz,brzdí dýchání a transpiraci hlíz,omezuje ztráty na hmotnosti hlíz v průběhu skladování.

deratizační nástrahy HUBEX

Ochrana staveb a prevence

Ochrana staveb a prevence před zasažením dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem, jakož i represivní práce v případě napadení dřevěných konstrukcí, krovů apod.